På fotballkretsen sitt miljøting i november blei det bestemt at ein i sesongen 2023 deler ungdomsfotballen i to klasser. 13/14 og 15/17. Dvs at kullene 2009 og 2010 spelar i samme serien og kullene 2006-2008.