Niprox Technology har levert vannbehandlingsteknologi for lukkede varme- og kjøleanlegg siden tidlig 90-tall og de har lang erfaring og høy kompetanse på feltet.

Teknologien i Niprox sine anlegg ble i sin tid utviklet for å fjerne oksygen fra borevann offshore, i samarbeide med to oljeselskap. Etter vellykket prosjekt offshore så man raskt muligheten for bruk av teknologien i vannbårne varme- og kjøleanlegg på land. Fjerning av oksygen, partikler og justering av pH viste seg veldig effektivt for å minimere energibruken, få redusert vedlikehold og hvor levetiden ble betydelig forlenget på anleggene.

 

 

Niprox sin teknologi blir benyttet på ulike væskebårne anlegg som varmeanlegg, kjøleanlegg, glykolbaserte anlegg og Hx-anlegg.

I dag har Niprox ca. 1.500 anlegg ute hos kunder med vannbårne systemer, fra de aller største til mindre eiendomsselskaper og industribedrifter. De følger opp alle anlegg med planlagt service og vedlikehold. Dette er avgjørende for å sikre god funksjonalitet i anleggene over tid.

Niprox kan bistå byggeiere med vurdering av de vannbårne systemene for å kartlegge tilstanden på det enkelte anlegg og vannkvaliteten i det. Dette er viktig for å kunne vurdere aktuelle tiltak i det enkelte vannbårne anlegg.

Ta gjerne kontakt for å få en gratis befaring av deres vannbårne systemer med Niprox i dag! Kontaktnformasjon finner du her 

Vi gleder oss til samarbeidet fremover! 

 

Redaktør: Ariel Lillestøl 

Foto: Niprox