Det er fortsatt mulighet å bli med på grarotskurs del 1 kommende mandag. Kurset blir gjennomført kl.18.00 på klubbhuset. For å bli med på dette kurset må du gjennomføre e-læringskurset i løpet av helgen. Kontakt Kai-Frode Magnussen viss dette er noe du kunne tenkt deg!  

"Det er eit introduksjonskurs som ikkje krever noko avansert fotballkunnskap i det heile. Men ein får innsikt i litt teori og muligheten til å diskutere/reflektere litt rundt korleis man gjennomfører ei trygg og god økt for dei aller minste." - Kai-Frode Magnussen 

Telefonnummer: 48228915

Du kan lese om forrige gruppe som tok grasrotkurset del 1 her 

 

Vi gjennomfører grasrotkurs del 4 for trenere som mangler dette, se planlagte datoer under.

 
Torsdag 17.mars 18.00-19.30 teori 19.30-21.00 praksis
Torsdag 24.mars 18.00-19.30 teori 19.30-21.00 praksis
 
- I forkant av samling 1, så må det også gjennomføres e-læring.
For de som mangler dette delkurset og ønsker å gjennomføre det tar kontakt med Morten Olsen.
 
 
 Fristen for påmelding er innen søndag 13.mars 
 
 
 
 
 
Redaktør: Ariel Lillestøl