En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet!


«Flest mulig – lengst mulig – best mulig»

Florø Fotball kommer fra byen Florø i Kinn kommune, ytterst ved kysten i gamle Sogn og Fjordane. Florø fikk bystatus i 1860 og var senter for sildefisket på 1800-tallet og i 1950-årene. Byen som fortsatt kanskje kalles Norges vestligste by (selvom det teknisk sett er Måløy etter at de fikk bystatus i 1997), har flere ganger blitt kåret til landest triveligste bykommune. Florø er nå en del av Kinn kommune, Kinn som er norrønt for bratt fjell side er et passende navn for kinnaklova på øyen Kinn. Florøværingene er såpass glad i navnet Kinn, til og med et eget bryggeri kalt Kinn bryggeri. 

Florø har noen unike tradisjoner rundt sild fortsatt, der byen arrangerer sildebord midt i juni hvert år, og et nokså unikt nyttårsaften tog som kalles kjippen, der sildetønner leder ann når klokken slår midnatt. 

Klubbhistorie

Florø Sportsklubb, eller forkortet FSK ble stiftet 12.juni i 1912. Klubben har mange ildsjeler og har vært en viktig dugnadsaktør i Florø. I følge en undersøkelse gjort av Firda for noen år siden ble det regnet at ca 42 årsverk i dugnadstimer ble lagt ned hvert år. Klubben har hatt to tiår alene vært i 17.mai komiteen i Florø, og i over 20 år jobbet med dugnad for store begivenheter i byen. Klubben arrangerer kamper/arrangement innen fotball og håndball.