Klubbhuset til Florø Sportsklubb er lokalisert ved Florø Stadion. 

For henvendelser angående leie av klubbhuset kontakt Øystein Hjertenes på telefon 952 19 888