Årshjul Florø Fotball


Overordnet mål

Florø Fotball ønsker at flest mulig skal drive med fotball lengst mulig og bli så gode som mulig. Årshjulet beskriver i grove trekk aktiviteten i klubben gjennom året.