«Flest mulig – lengst mulig – best mulig»

Sportsplanen er klubben styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Sportsplanen skal følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. 

Her finner du sportsplanen