Oppstart uken etter fotballskole, i slutten av juni

Er et gratis tilbud hvor spillerene trenes av ungdom i klubben. 

Dette er et prosjekt som støttes av gode samarbeidspartnere, hvor vi lønner unge trenere i egen klubb.

2 ganger i uken på dagtid , 1,5 timer i to uker.