Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane. De har i dag 13 salgskontor og 21 bank i butikk-avtalar i Sogn og Fjordane, i tillegg til kontoret i Bergen.

"Visjonen vår er å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane gjennom god rådgjeving, tildeling av kapital til sunne prosjekt for næringslivet og folk flest. Banken er sponsor av nokre av dei største kulturarrangementa i fylket. Stikkord for vårt bidrag er mangfald, trivsel og nyskaping."

Banken skulle fra starten av være hjelp til selvhjelp for folk med små inntekter, og bidra til økonomisk sjølvstendighet og trygglek for den enkelte. Hver bygd hadde sin sparebank frem til fusjonane startet i 1973. Tanken er fremdeles den samme, men med dagens teknologi er nettbanken deres det største avdelingskontoret.

I Sparebanken Sogn og Fjordane sin over 170 år lange historie, har de hatt en sentral rolle i utviklingen av lokalsamfunnene i regionen. "Ei drivkraft for Sogn og Fjordane" er visjonen siden banken ble stifta i 1988. De ønsker å være en bedrift som bidrar til omstilling til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn.

Du kan lese mer om Sparebanken Sogn og Fjordane på deres egen nettside HER

Sparebanken Sogn og Fjordane har også en egen blogg. Der får du vite mer om kulturengasjementet og samfunnsansvaret deres. Det ligger også tips om smart økonomi og av nettbank, mobilbank og flere andre av produktene de tilbyr.

"Visjonen til Sparebanken Sogn og Fjordane er å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane. Vi vil skape, vi vil utvikle, vi vil dele. Vi vil vere meir enn bank."

Annonse: