SFE

SFE bygger på en 100 år lang historie som vasskraft produsent, og har bygget seg opp som en av de største produsentene av fornybar energi på Vestlandet.

Produksjonsdelen er samlet i selskapet SFE Produksjon, som omfattar drift, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende produksjonsanlegg, kraftutbygging og utviklingsaktiviteter, og et krafthandelsmiljø som driver fysisk og finansiell omsetting av kraftproduksjonen.

Strøm nettet er en av de kritiske infrastrukturene i et moderne samfunn. Velstanden, tryggleken og samfunnsutviklingen vår er helt avhengig av en trygg og god strøm forsyning. I "gamle" Sogn og Fjordane bidrar SFE Nett til vekst og utvikling for næringer og samfunn – "frå dei yste holmar til dei inste fjordarmar."

Strømnettet til SFE har en utstrekning på mer enn 4000 km – tilsvarende distansen mellom Sogn og Fjordane - og Kairo i Egypt.

SFE-konsernet sine tilsatte arbeider med dette nettet. I eit krevende terreng, med utfordrende værforhold, håndterer de et regionalnett som strekker seg fra Sognefjorden i sør til Sunnmøre i nord, og et lokalnett som forsyner 23 000 nettkundar. 

SFE Kraft har gått sammen med Tussa, Tafjord og Sognekraft om framtidig strøm salg i et nytt felleseid strømselskap. Med over 100.000 strømkunder og ambisjoner om vekst, tar de opp konkurransen med de store aktørene på markedet.

Du kan lese mer om SFE HER

Annonse: