INC

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. 

Selskapene deres har utviklet seg til en stor gruppe, og er en viktig del av næringslivet i Kinn. 

INC Gruppern har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold. 

Selskapet består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsuningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap. 

I tillegg har INC Gruppen stor aktivtet innenfor mekaniske fag, hovedsaklig gjennom West Industri Service -selskapene, og elektro og automasjon gjennom NBN Elektro. 

Disse selskapene leverer tjenester både "on" og "offshore" - regionalt og nasjonalt. 

De har også satset på oppdrett av fisk, og har i dag oppdrett av marine arter i selskapet Havlandet Marin Yngel, og salg av laboratorietjenester fra selskapet Havlandet Forskningslaboratorium.

INC Gruppen har samlet stab- og støttefunksjonene i selskapet INC Support AS, som utfører tjenester til gruppens selskaper innenfor områdene regnskap/lønn, IT, HR, HMS-K, innkjøp og marked.

Du kan lese mer om INC Gruppen HER

Annonse: