Fjord1

Fjord1 skal være best på miljøvennlig og pålitelig transport.

Fjord1 har en rik historie når det kommer til ferjefart både i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I fylke med lange fjorder og mange øyer, har sjøen og båtrutene vært den viktigeste fremkomstmiddelet helt frem til i dag.

Fjord1 skal være den sikreste og mest attraktive leverandøren av miljøvennlig ferje- og hurtigbåttrans­port for våre kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Gjennom imøtekommende og profesjonell service, skal Fjord1 sine tilsette gjøre reisen på fjorden til en sikker, komfortabel opplevelse.

Slik Fjord1 ser det, blir vinnerne i framtiden det selskapet som tilbyr den mest effektive driften.

Mye har skjedd siden 1858; teknologien har utviklet seg, og en har gått fra dampskip til elektriske ferjer. Næringen har utviklet seg, og selskapet har vært gjennom en rekke ulike perioder; fra fri konkurranse om ferje- og båtruter, til gassferjedrift i Hordaland og Rogaland og etablering av Fjord1, som i dag er størst i landet på ferje- og hurtigbåtdrift.

De ser en ferjenæring som konverterer til grønn teknologi, og investeringsbehovet i næringa er enormt. I dag er den norske ferjenæringa i verdstoppen med omsyn til teknologi, fartøy, miljø og sikkerhet -  og der vil Fjord1 bidra sterkt med å holde denne posisjonen også i fremtiden.

Du kan lese mer om Fjord 1 HER

Annonse: