Styret Florø Fotball 2021

Medlemmer i styret for Florø Fotball 2021

Styreleiar:
Anne Leversund

Nestleiar:
Ole Anders Smørdal

Styremedlemmer:
Kai Frode Magnussen
Inger Lise Hjertenes Refvik
Bengt Solheim Olsen

Annonse: