Barnefotballkveld

Tirsdag 10. April ble det arrangert barnefotballkveld på Florø Idrettssenter med et imponerende oppmøte frå trenerne i barnefotballen.

NFF forklarer barnefotballkvelden på følgende måte:

”Barnefotballkvelden – gjennomføres for alle i klubben som har verv i barnefotball. Dette er altså et kurs der trenere, lagledere, foreldre og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på barnefotball.”

Målet for barnefotballstyret med arrrangementet var å samle trenere og ledere for fagleg påfyll på tvers av kull og treningsgrupper samt å motivere flest mulig til å gjennomføre trenerutdanning.

Tilstede på kvelden var det hele 31 trenere/ledere fra Florø Fotball. Kvelden bestod av en praktisk og en teoretisk del. Gutter fødd 2008 stilte sporty opp som objekter til den praktiske delen. De fikk velfortent skryt fra instruktørene for både oppførsel, konsentrasjon og innsats. Fra NFF hadde vi med trenerutvikler Marius Lenni Bøe som gjennomførte den praktiske delen. Økta hadde fire hoveddeler, der det startet med sjef over ballen, deretter smålagsspill før det ble spill på stor bane. Til sist var det trening på avslutning før man gikk løs på den teoretiske delen der man diskuterte økta samt en del viktige prinsipp i barnefotballen.. Klubbutvikler i NFF, Anders Veibust, var også tilstede for å hjelpe til med denne delen av kvelden

Florø Fotball takker for en vel gjennomført kveld, med et veldig godt oppmøte, og håper at alle fikk litt ny kunnskap, noen tips til øvelser og litt ekstra motivasjon å ta med seg tilbake i treningshverdagen.

I løpet av våren vil det bli arrangert grasrottrenerkurset som består av fire deler, og målet er å arrangere del en i løpet av våren. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å få med seg dette.

Annonse fra Obos-ligaen: