Banken er med til 2020

Florø fotball har signert ny avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane, som gjør dem til generalpartner i tre nye år.

Florø fotball ble i dag invitert til Sparebanken Sogn og Fjordane sine lokaler for kontraktsignering. Det var to fornøyde parter som presenterte noe av hva en ønsker å få ut av samarbeidet. Det dreier seg om mer en rene penger, men klubben får et solid bidrag til videre utvikling og banken får være med på å skape glede, stolthet og engasjement i regionen. 

Det var ett år igjen av den eksisterende avtalen, men det var viktig for begge parter å forlenge allerede i år.  Den nye avtalen med en samlet ramme på over 4 millioner kroner, sikrer en dobling av årlig verdi. Det er vanskelig å bygge opp en sportslig og administrativ organisasjon når inntektsbildet i veldig stor grad er knyttet til sportslige resultater. Det er derfor særdeles viktig å få med langsiktige partnere, noe Sparebanken Sogn og Fjordane har vist at de er.

Administrerende direktør, Trond Teigene og Banksjef Ole Aukland signerer avtalen med Florø fotball.
Administrerende direktør, Trond Teigene og Banksjef Ole Aukland signerer avtalen med Florø fotball.

I avtalen skal også Florø fotball levere på en rekke prosjekter knyttet til barn og unge, spillerutvikling og regionale samarbeid. Dette er prosjekter som er viktig for begge partene og som samsvarer med en felles visjonen om flere aktive, lenger.

Vi har i 2017 fått smaken på norsk toppfotball, og hva dette betyr for klubb og by. Nå må det jobbes hardt for å levere på nytt, og med en slik oppgave er vi glade for å ha Sparebanken Sogn og Fjordane med på laget!

 

Annonse fra Obos-ligaen: